Home Viden Kontakt

Smart cities

Smart Cities er i bund og grund, at virksomheder, offentlige myndigheder og civilsamfund aktivt indtænker og udnytter den fjerde industrielle revolution til at skabe en bedre, mere bæredygtig og smartere by. Eksempler på kendetegn ved Smart Cities:

  • Førerløse køretøjer og samkørsel er indtænkt i den offentlige transport.

  • Nye velfærdsteknologier er indtænkt i plejen af borgere – sensorer måler borgernes velbefindende og sender direkte til sundhedsmyndigheder.

  • De offentlige myndigheder kan let betjene borgere og virksomheder digitalt.

  • Forsyningssektoren udnytter trigeneration teknologi, hvor gas omdannes til at både at kunne opvarme og nedkøle huse og forsyne med dem elektricitet.

  • Vandforsyning, gadebelysning, energidistribution er alt sammen med sensorer koblet på nettet, så det fungerer mere intelligent og bæredygtigt.

I fremtiden vil vi verdens storbyer konkurrere på at være smart cities, hvorfor danske storbyer allerede nu skal begynde at omstille sig.

Links:

Trigeneration som energiforsyning i Sydney

Singapore’s Smart Nation Programe

Eksempler på Smart City-initiativer i Paris, Jakarta, Reykjavik, Seoul og Nairobi


Følg med på Linkedin Følg med på Facebook Følg med på Twitter