Home Viden Kontakt

Kommercielle droner

Droner er ikke et nyt eller ukendt fænomen. Dog venter vi fortsat på, at de kommercielle droner udfolder sit fulde potentiale. Men Amazon har allerede åbnet op for levering af pakker med droner, mens Domino’s har leveret deres første pizzaer med droner i New Zealand.

Droner kommer til at ændre vores samfund på mange andre områder end pakkepost og vareudbringning. Blandt andet kommer landmænd til at så marker med droner, konstruktionsarbejde vil bruge droner til at besigtige byggerier og det vil blive lettere for politiet at jagte forbrydere på flugt.

I dag er der politisk en række restriktioner på brugen af kommercielle droner, som nødvendigvis skal revideres i de kommende år. Det er eksempelvis ikke tilladt at anvende droner uden visuel kontakt, lige så vel som droner ikke må flyve i samme luftrum som bemandede fly.

Sammenlignet med andre lande har Danmark dog mere fleksible rammer og lovgivning. Der er 600 personer i Danmark, som har et dronebevis.


Følg med på Linkedin Følg med på Facebook Følg med på Twitter