Disruption — Den fjerde industrielle revolution
Home Viden Kontakt

Disruption

Disruption er når en opfindelse ændrer vores værdiopfattelse af en konkurrerende forretningsmodel. Det klassiske eksempel er, at smartphones med indbyggede digitale kameraer endte med at gøre Kodak værdiløs, eller at Netflix og HBO har gjort Blockbusters forretningsmodel værdiløs.

Disruption som begreb er blevet et buzzword, der ofte bruges til at beskrive snart sagt enhver forandring eller innovation. Den mest hyppige fejl er at omtale digitalisering som disruption. Det kan eksempelvis være at omtale Uber som disruption, men Uber har ikke ændret værdisætningen af Taxis forretningsmodel – de har blot digitaliseret den.

Disruption gør at vores samfund, forretningsmodeller og måder at agere på som forbrugere, konstant vil ændre og udvikle sig. I en verden i hastig forandring kræver det også, at det politiske system er mere agilt og hurtigere kan tilpasse sig.


Følg med på Linkedin Følg med på Facebook Følg med på Twitter